Formularze do pobrania

Wzór formularza reklamacyjnego.

Wypełniony formularz należy wysłać mailowo na kontakt@ecolou.pl
lub w sposób tradycyjny na adres: os. Konstytucji 3 Maja 33/10, 64-000 Kościan

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Wypełniony formularz należy wysłać mailowo na kontakt@ecolou.pl
lub w sposób tradycyjny na adres: Ecolou Filip Łomnicki, os. Konstytucji 3 Maja 33/10, 64-000 Kościan